Η εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ συμμετείχε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στους κλάδους Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τίτλος του επενδυτικού σχεδίου ήταν «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Σκοπός και αντικείμενο μελέτης του επενδυτικού σχεδίου ήταν ο τρόπος αξιοποίησης της παραγόμενης πράσινης βιομάζας σε προϊόντα και ενέργεια, μέσω της αναερόβιας χώνευσης.